Reeuwijk

Werkwijze

Financieel advies is een pad dat wij samen met u gaan bewandelen. Hieronder staan de vijf stappen van een volledig Financieel advies weergegeven.

Stap 1: Onderzoek

We beginnen met het maken van uw persoonlijke financiële profiel aan de hand van uw huidige financiële situatie, uw wensen, uw risicobereidheid en al aanwezige financiële producten.

Stap 2: Advies

Wij maken een analyse van financiële producten die noodzakelijk of gewenst zijn en passen bij uw situatie en wensen. Verder beoordelen wij of de al aanwezige financiële producten nog steeds goed zijn of dat deze moeten worden aangepast. Het resultaat leggen we vast in een financieel plan.

Stap 3: Zoeken

Aan de hand van het financieel plan zoeken wij naar en beoordelen wij financiële producten van aanbieders en geven u advies over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen.

Stap 4: Contract

Wanneer u overgaat tot aanschaf van één of meerde financiële producten, begeleiden wij u bij het aanvragen ervan. Dit betekent dat we met u de juiste benodigde stukken verzamelen en dat de wij financiële overeenkomsten van de aanbieders controleren en toelichten.

Stap 5: Onderhoud

Financiële producten sluit u voor langere tijd. Deze producten hebben onderhoud nodig omdat uw situatie of uw wensen veranderen, de marktsituatie wijzigt of er aanpassingen zijn in wettelijke en fiscale regels. Op basis van een onderhoudsovereenkomst controleren we op vooraf vastgestelde tijden uw financiële producten op basis van uw situatie en marktomstandigheden op dat moment.  

Staat u voor een belangrijke financiële beslissing of wilt u meer inzicht in uw geldzaken? Heeft u vragen over het stappenplan van onze dienst Financieel advies? Neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak.

Meer informatie