Reeuwijk

Financieel dashboard

Voor onze adviesdiensten en periodieke services maken wij gebruik van geavanceerde software. Wij maken voor u een Financieel Dashboard aan waarmee u inzicht krijgt in uw financiële situatie en uw financiële gezondheid. Nú en in de toekomst.

MijnGeldzaken.nl

Wij maken gebruik van de software via het online portal MijnGeldzaken.nl. Door middel van deze software krijgt u zowel grafisch als cijfermatig inzicht in uw netto besteedbaar inkomen. Er zijn doorrekeningen opgenomen van verschillende scenario’s: LangLeven (pensioen), Overlijden, Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid. Tevens geeft de software door middel van een cijfer aan hoe uw Financiële Gezondheid is. 

Grip op uw uitgaven

Het Financieel Dashboard is gratis uit te breiden met een compleet digitaal huishoudboekje. Hiermee krijgt u een duidelijk beeld waar u uw geld aan uitgeeft. U kunt uw aankopen en bankmutaties via een koppeling met uw bank automatisch inlezen. De software categoriseert automatisch de inkomensten en uitgaven. Zo weet u direct hoeveel u uitgeeft aan wonen, vrije tijd en eten. Ook kunt u budgetten opstellen en kijken hoe uw uitgaven zich verhouden tot de Nibud-norm.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Financieel Dashboard en de mogelijkheden om meer inzicht en grip te krijgen op uw financiële situatie? Neem dan gerust contact met ons op.