Neem de tijd om over uw hypotheek te praten

De wijze waarop u de aankoop van uw woning financiert, heeft voor vele jaren invloed op het deel van uw inkomen dat u dagelijks naar eigen keuze kunt besteden. Wij zijn kritisch op de verschillende reclame-uitingen die erop gericht zijn om consumenten te “lokken” met de belofte dat de hypotheek “snel” geregeld wordt. Ons advies: neem de tijd om u goed te laten voorlichten. In dit artikel gaan we in op enkele actuele ontwikkelingen waarover in de media op dit moment veel wordt bericht.

Financieringsvoorbehoud

Indien u een woning koopt, dan is het gebruikelijk dat u deze koop aangaat onder de voorwaarde dat u binnen een bepaalde periode een passende hypotheek kunt afsluiten. Deze voorwaarde heet een financieringsvoorbehoud. Nu de vraag naar woningen sterk is gestegen, komt het steeds vaker voor dat verkopers de voorkeur geven aan kopers die geen financieringsvoorbehoud wensen. De verkoper weet dan zeker dat de koop “rond” is. Komt de koper nadien zijn verplichting tot afname niet na, dan is het gebruikelijk dat hij aan de verkoper een boete moet betalen. In veel koopcontracten is deze boete gesteld op 10 % van de verkoopprijs van de woning.

Wij zien ook in onze adviespraktijk dat kopers steeds vaker noodgedwongen afzien van een financieringsvoorbehoud. Eenvoudigweg omdat ze anders telkens ervaren dat de woning van hun keuze aan anderen wordt verkocht.

Het kopen zonder financieringsvoorbehoud vormt door de boete van minimaal 10 % van de verkoopprijs een groot financieel risico. Ons advies is daarom om al met ons in gesprek te gaan voordat u gaat kijken naar een woning. Wij kunnen dan een goede inschatting maken van de vraag welke hypotheek voor u bereikbaar is. Hierdoor kunt u het risico van aankoop zonder financieringsvoorbehoud iets kleiner maken.

Aflossingsvrij bestaat niet

Elke hypotheeklening moet op enig moment terugbetaald worden. De benaming aflossingsvrije hypotheek is dan ook een benaming die ongelukkig is. De Engelse markt spreekt bij dit type hypotheken over “interest only”. Dat is een juistere benaming. Op dit moment zijn er nog circa 1 miljoen hypotheken waarbij de huiseigenaar alleen rente betaalt en tussentijds niet aflost. Een deel van deze huiseigenaren bouwt wel, bijvoorbeeld via een levensverzekering of beleggingsrekening, vermogen op dat bestemd is om te zijner tijd de hypotheeklening af te lossen.

Toch is de vrees groot dat op enig moment huiseigenaren in de problemen komen doordat zij niet in staat zijn de lening af te lossen. Daarnaast is op enig moment de hypotheekrente voor deze huiseigenaren niet meer fiscaal aftrekbaar. In 2031 is dit voor de eerste grote groep Nederlanders het geval. Dat houdt in, dat de bruto-hypotheekrente dan gelijk wordt aan de netto hypotheekrente. Dit betekent voor velen een forse aanslag op het vrij besteedbaar inkomen

Ons nadrukkelijke advies is om, wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft, samen met ons in kaart te brengen wat voor u de gevolgen zijn. Wij kijken daarbij onder meer naar:

  • Indien u elders vermogen opbouwt om de hypotheek te zijner tijd af te lossen, vindt deze vermogensopbouw zodanig plaats dat het inderdaad realistisch is te verwachten dat dit vermogen voldoende is om de volledige hypotheek af te lossen? Is dit niet het geval wat is dan de omvang van de te verwachten restschuld?
  • Hoe gaan de hypotheeklasten zonder nadere maatregelen zich in de komende tijd ontwikkelen en wat betekent deze ontwikkeling voor uw besteedbaar inkomen?
  • Wat voor type aflossingsvrije hypotheek heeft u? Zal de aanbieder bereid zijn de lening te laten voortbestaan zolang u de verschuldigde rente tijdig voldoet of zal de geldverstrekker na de overeengekomen leningsperiode aflossing van de lening eisen? Als dit laatste het geval is, kunt u op dat moment dan nog een nieuwe hypotheek afsluiten?
  • Zijn er mogelijk andere financiële producten die u in het verleden heeft afgesloten die misschien meer rendement opbrengen door deze nu te gebruiken in het kader van de financiering van uw woning?

Ons advies is om de tijd te nemen om u te verdiepen in de financiering van uw woning. Dat geldt zowel wanneer u in het verleden een hypotheek heeft afgesloten als wanneer u in de komende tijd overweegt een hypotheek af te sluiten.

Als onafhankelijk financieel adviseur bekijken analyseren wij uw situatie en geven wij u een advies dat past bij deze situatie.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.