Reeuwijk

Pensioen

 • Meer inzicht in uw pensioensituatie later
 • Onafhankelijk pensioenadvies op maat
 • Advies door een deskundig adviseur
Afspraak maken

Werkwijze Pensioen Collectief

In 7 stappen naar het beste pensioencontract voor je bedrijf en je werknemers

Stap 1: Kennismaking

 • Vrijblijvend, inventariseren wat we voor elkaar kunnen betekenen
 • Uitleg werkwijze bij collectief pensioen
 • Uitleg adviestraject, onderhoud en dienstverlening
 • Inventarisatie van uw wensen & doelstellingen voor uw bedrijf/personeel

Stap 2: Inventarisatie

 • Hoe ziet pensioen voor uw werknemers eruit, wat zijn uw wensen en eisen?
 • Welke pensioenrisico’s kunt u dragen, wilt u afdekken of overhevelen?
 • Visie en beleid onderneming, betekenis pensioen voor bedrijf/personeel
 • Inventarisatie arbeidsvoorwaarden, risicobereidheid en doelstellingen
 • Inventarisatie van uw klantprofiel, ondernemerschap, personeelsbestand

Stap 3: Financiële rapportage

 • Wettelijk verplicht financieel betaalbaarheidsonderzoek pensioenregeling
 • Advies vanuit uw financiële positie, analyse jaarcijfers en liquiditeitsplanning, budgettering pensioen binnen onderneming
 • Rapportage op basis van uw pensioenwensen en huidige financiële positie

Stap 4 : BPF Onderzoek

 • Wettelijk verplicht onderzoek naar verplichtstelling BPF/OPF branches

Stap 5: Pensioenrapport

 • Na uitgebreide inventarisatie, deelonderzoeken volgt pensioenrapportage
 • Afstemmen advies  op uw doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring en de relevante wet en regelgeving
 • Selectie meest geschikte pensioenuitvoerders op basis van martanalyse
 • Uitgebreid advies met onderbouwing
 • Bespreken advies

Stap 6: Inregelen

 • Inregelen pensioenregeling met alle formaliteiten

Stap 7: Vaststellen Onderhoud

 • Jaarlijks een persoonlijke afspraak voor update pensioen, wet/regelgeving
 • Service en onderhoud pensioenregeling

Meer informatie over het onderhoud van het pensioencontract kun je lezen in onze Menukaart voor beheer en onderhoud van het pensioencontract